dutchf3c.nl

Nieuwsbrief

 

Disclaimer


De website Helicanopy.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is.
Aan de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tarief informatie, kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Helicanopy.nl waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Helicanopy.nl is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie. 
 
Algemene Verkoopvoorwaarden

 Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 De voorwaarden gelden voor alle producten geleverd door Helicanopy.nl.
1.2 Helicanopy.nl accepteert geen voorwaarden van de afnemer tenzij anders overeengekomen.
1.3 Afwijking in de voorwaarden zullen eerst schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld.
1.4 Helicanopy.nl behoud zich het recht om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.
1.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door helicanopy.nl zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd.
1.6 Annulering van door de koper bestelde goederen ; indien men goederen heeft besteld, en deze speciaal voor de koper bij onze leverancier besteld zijn, kunnen door de koper binnen 2 dagen na bestelling, schriftelijk worden geannuleerd.

2 Prijsopgave en levering
2.1 Prijsopgave in welke vorm dan ook zijn steeds vrijblijvend. Dit geld voor zowel de afnemer als voor Helicanopy.nl.
2.2 Helicanopy.nl behoud zich het recht prijzen tussentijds aan te passen. Klanten met een lopende prijsopgave worden hiervan op de hoogte gesteld.
2.3 Alle opgegeven prijzen op de website Helicanopy.nl zijn inclusief BTW.
2.4 De goederen zijn en worden vervoerd voor het risico van de afnemer.
2.5 Alle hier en op Helicanopy.nl website genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Koper de overeenkomst in stand laat. De Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Helicanopy.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in levertijden en de gevolgen daarvan in welke vorm dan ook.
Artikelen die speciaal besteld zijn voor de klant kunnen niet worden geannuleerd,  ook niet als de levertijd overscheden is.

3 Garantie
3.1 Defecten en/of reclamaties dienen binnen 2 dagen schriftelijk na aankoop gemeld te worden bij Helicanopy.nl. Na deze 2 dagen accepteren wij geen defecten of mankementen van een levering meer.

4 Retouren
4.1 Retouren is mogelijk na schriftelijk overleg.
4.2 De verzending van de retour goederen zijn voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 De retour wordt gecrediteerd met aftrek van verzendkosten het bedrag zal worden geretourneerd op de rekening van de afnemer na goed ontvangst van de retouren.
4.4 Speciaal voor de afnemer bestelde goederen worden in geen geval als retour goederen geaccepteerd.

5 Aansprakelijkheid levering
5.1 Helicanopy.nl is in geen geval aansprakelijk voor de schade of eventueel gevolg schade in welke vorm dan ook van de door Helicanopy.nl geleverde goederen, door wat voor reden dan ook.
5.2 De afnemer kan Helicanopy.nl  in geen geval aansprakelijk stellen voor eventuele schade aan derden.
5.3 Helicanopy.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolgschade door gebruik maken van informatie van de website www.Helicanopy.nl

 .